Ekologiczne rozwiązania dotyczące produkcji torebek

Korzystanie z różnego rodzaju opakowań ma duży wpływ na środowisko. Troszcząc się o nie, należy wprowadzać ekologiczne rozwiązania, które będą pozwalały na wykorzystywanie opakowań w 100 procentach.

Profesor Maria Mucha, która wykłada na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, podaje propozycje ekologicznych rozwiązań związanych z korzystaniem z toreb.

Pierwsza propozycja to wprowadzenie nowych przepisów, które nakładałyby na producentów polietylenu i jego przetwórców oraz handlowców i użytkowników odpowiedzialność za jego utylizację w udziale odzysku wyższym niż obecnie. Opłaty, które zostaną uzyskane w ten sposób, można przeznaczyć na zbiórkę, segregację oraz odzysk produktów polimerowych.

Powinno się zwrócić uwagę na rozwój selektywnej zbiórki i segregacji odpadów, a także recykling polietylenu. Wiąże się to z utworzeniem nowych miejsc pracy.

Trzeba skontrolować zgodność rzeczywistego recyklingu z obecnie obowiązującym prawem. Przepisy nakładają recyklowanie 22 procent odpadów z plastików i 45 procent odpadów z papieru.

Przed wprowadzeniem do użytku biodegradowalnych opakowań z polimerów trzeba potwierdzić to, że są one nietoksyczne dla produktu, który będzie w nie opakowany, a także to, że będą to produkty nietoksyczne, jeśli chodzi o ich rozkład w środowisku.

Jeśli będzie się dbało o uświadamianie społeczeństwa oraz o rozwój systemu zbiórki i segregacji odpadów foliowych, który będzie prowadził do ich ponownego przetworzenia, problem torebek foliowych zniknie. Będą one wykorzystywane jako najbardziej komfortowe i ekologiczne opakowania.

Źródło: Ekspertyza w sprawie zastosowania polimerów do produkcji opakowań prof. Marii Muchy

 

Projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com