Recykling torebek foliowych

Utylizacja odpadów polimerowych jest niezwykle ważna. Problem recyklingu materiałów odpadowych jest regulowany w Ustawach o odpadach i opakowaniach, a także dyrektywami Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o recykling torebek foliowych, to nie jest to trudny proces. Torebki, które zostały sprasowane w warunkach gospodarstwa domowego, mogą być przykładowo składowane w pobliżu supermarketów, co jest popularnym zwyczajem na przykład w Holandii. Potem torebki mogą być odbierane przez właściwą firmę i przetwarzane do postaci granulatu. Proces przetwarzania złożony jest z takich części, jak rozdrabnianie, mycie, suszenie, prasowanie, wytłaczanie i rozdrabnianie.

Granulat, który zostanie wytworzony w wyniku tych procesów, będzie tylko w niewielkiej części gorszy, jeśli chodzi o jakość, niż nowy produkt. Z powodzeniem może być wykorzystywany do wyrobu produktów z polietylenu, jak na przykład torebki foliowe. Granulat może być łączony z nowym materiałem i stanowić nawet 40%, jednocześnie nie pogarszając właściwości wytwarzanego produktu.

Wytrzymałość polietylenu może nie być najwyższa, jeśli materiał będzie wielokrotnie poddawany termicznemu przetwarzaniu podczas procesów takich, jak degradacja czy usieciowanie. Jeśli tak się zdarzy, polietylen będzie nadawał się do spalenia.

Na koniec należy zaznaczyć, że odpady pochodzące z polietylenu mogą stanowić źródło surowców chemicznych. Można z nich uzyskać na przykład paliwo czy oleje. Można z nich uzyskać także surowce opałowe. Co ciekawe, wartość opałowa polietylenu jest większa niż oleju opałowego.

Źródło: Ekspertyza w sprawie zastosowania polimerów do produkcji opakowań prof. Marii Muchy

 

Projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com