Kryteria oceny ekologicznej

Wielu producentów i firm, zajmujących się wytwarzaniem toreb handlowych, informuje klientów o przyjazności dla środowiska ich wyrobów.

Wpływ toreb handlowych na środowisko naturalne powinien być określany, biorąc pod uwagę cały cykl ich życia, zaczynając już od pozyskiwania surowców, które potrzebne są do ich wytworzenia, a kończąc na etapie odzyskiwania bądź unieszkodliwiania odpadów. Jeśli zostanie wzięty pod uwagę wyłącznie jeden etap, mogą nie zostać uwzględnione ważne zagrożenia, które zostały zaobserwowane w innych częściach procesu.

Dlatego właśnie stosuje się w miarę zobiektywizowane narzędzia oceny, do których zalicza się analiza cyklu życia opakowań – LCA, w którym bierze się pod uwagę różne kryteria ekologiczne, takie jak: zużycie zasobów naturalnych, zniszczenie środowiska, zużycie energii, emisja do powietrza, wody i gleby, wpływ na zdrowie ludzi, a także przemysłowe wykorzystanie odpadów.

Jeśli weźmie się pod uwagę wyłącznie etap odpadów, można wywnioskować, że lepsze dla środowiska będą opakowania, które po wykorzystaniu, można poddać przemysłowym procesom odzysku – chodzi tu o odzysk materiału przez recykling oraz odzysk energii. Ważna jest tutaj potencjalna przydatność ze względu na materiały, z których zostały wykonane materiały, ale i dostępność zakładów odzysku.

W Polsce ograniczona jest dostępność instalacji, w których następuje odzysk energii, czyli wszelkich spalarni odpadów komunalnych oraz instalacji do spalania paliwa alternatywnego. Wynika z tego, że powinny być stosowane opakowania przydatne do recyklingu.

Źródło: Ekologiczne torby handlowe? H. Żakowska

 

Projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com