Zasady, które powinny obowiązywać w odniesieniu do toreb handlowych

Przy stosowaniu toreb handlowych powinno się przestrzegać pewnych zasad. Dzięki nim korzystanie z toreb będzie ekologiczne i opłacalne.

Po pierwsze, torby handlowe należy stosować wyłącznie tam, gdzie jest to niezbędne. Dlatego też, powinno się u konsumentów wyrobić nawyk używania toreb wielokrotnego użycia.

Torby handlowe powinny być produkowane z materiałów, które można po zużyciu wykorzystać w procesach odzysku. Władze, do których zadań należy zarządzanie odpadami, powinny zapewnić warunki do prowadzenia systemów zbierania odpadów opakowaniowych, czyli zagwarantować pojemniki na odpady.

Alternatywą dla toreb wykonanych z tworzyw sztucznych są torby kompostowalne. W Polsce jest to jednak dopiero przyszłość. Torby kompostowalne po kilkukrotnym użyciu można wykorzystać w gospodarstwie domowym do gromadzenia odpadów kuchennych, a także do gromadzenia odpadów organicznych.

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na polski rynek torby handlowe, powinni rzetelnie przekazywać klientom informacje o swoich produktach.

Torby wykonane z tworzyw sztucznych, do których są dodawane dodatki degradowalne, nie spełniają wymagań przydatności do biodegradacji i kompostowania.

 

Projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com