Jak wdrożyć unijne przepisy

Od 2019 roku na głowę mieszkańca Unii Europejskiej ma przypadać nie więcej niż 90 torebek. Natomiast od 2025 roku ich liczba ma się zmniejszyć do 40. Wytyczne te zostały przygotowane przez przedstawicieli 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej. Na obecnym etapie składania projektu ustawy w tej sprawie nie wyjaśniono, czy ustalenia zostaną wprowadzone poprzez zarządzenie opłat czy poprzez zakaz używania jednorazówek.

Niemiecka organizacja zajmująca się ochroną środowiska Deutsche Umwelthilfe postuluje o wprowadzenie opłat w wysokości 22 eurocentów. Tłumaczą to tym, że jest to najskuteczniejsza forma ograniczenia stosowania lekkich torebek plastikowych. W chwili obecnej w Niemczech zużycie torebek spadło do 70 sztuk na mieszkańca. Jest więc niższe od przeciętnej unijnej. Niemiecka organizacja powołuje się na przykład Irlandii, gdzie po wprowadzeniu opłaty w wysokości 22 eurocentów zużycie jednorazówek spadło z 328 do 16 sztuk na głowę rocznie.

Należy zaznaczyć, że wprowadzenie całkowitego zakazu używania plastikowych torebek może podważyć unijne zasady konkurencyjności.

 

Projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com