Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych o unijnych przepisach

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych krytycznie odnosi się do propozycji Unii Europejskiej związanej z lekkimi torebkami foliowymi na zakupy o grubości poniżej 50 mikronów. Unia chce poprzez wprowadzenie przepisów ograniczyć zużycie torebek. Związek popiera inicjatywę ograniczenie nieodpowiedzialnego postępowania z opakowaniami poprzez promowanie ich ponownego zastosowania oraz podwyższanie poziomu ich odzysku i recyklingu. Nie zgadza się jednak na dyskryminację produktów z tworzyw sztucznych, ponieważ narusza to podstawowe zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Zdaniem Związku propozycja Unii to naruszenie zasad proporcjonalności. Wniosek ma za zadanie zmniejszyć zużycie lekkich toreb plastikowych, ale umożliwia także sytuację, w której państwo członkowskie zakazuje używania tych produktów.

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych zaznacza, że w wielu krajach nie ma problemu związanego z zanieczyszczeniem torbami foliowymi. Na przykład w Niemczech odzyskuje się 98 procent opakowań z tworzyw sztucznych. Jest to możliwe dzięki skutecznemu systemowi odzysku oraz wysokiej świadomości ekologicznej społeczeństwa niemieckiego.

Polska jest obecnie w fazie wdrażanie odpowiednich przepisów. Związek jest zdania, że sprawie działający system odzysku przy wspomaganiu recyklingu oraz edukacji społeczeństwa może prowadzić do zadowalających wyników.

 

Projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com