Dlaczego plastikowe torebki stają się obiektem ataku

Torebki plastikowe coraz częściej stają się obiektem ataku. Najczęściej ich używanie krytykowane jest przez osoby, które niewiele wiedzą o tym produkcie i najczęściej opierają się jedynie na informacjach medialnych.

Na świecie wykorzystuje się miliardy plastikowych torebek. Często więc zdarza się sytuacja, że nierozważnie wyrzucone reklamówki z racji swojej niewielkiej wagi i objętości zostają porwane przez wiatr. Zaczepiają się o gałęzie drzew lub krzewów, a co za tym idzie – są obecne w środowisku naturalnym. Są one widoczne, dlatego też w wielu państwach uważa się, że to właśnie plastikowe torebki znacznie wpływają na zwiększenie się zaśmiecenia.

Pojawia się również zarzut, że plastikowe reklamówki stanowią większą część odpadów wyrzucanych na wysypiska.

Często wymieniane są zarzuty, że plastikowe torebki są szkodliwe dla środowiska, ponieważ nie podlegają procesowi biodegradacji. Można spotkać się również z twierdzeniem, które pozostaje w sprzeczności z poprzednim, że torebki w końcu ulegną rozpadowi i zanieczyszczą glebę oraz wodę. Zarzutów tych nie potwierdzają jednak żadne badania naukowe. Mimo tego dziennikarze i niektórzy politycy wpływają na opinię publiczną i nawołują do wprowadzenia zakazów i podatków regulujących używanie torebek plastikowych.

W rzeczywistości torebki plastikowe stanowią mniej niż 1 procent wszystkich odpadów. Zakaz ich używania bądź opodatkowanie torebek nie wpłynie znacząco na problem śmieci.

 

Projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com