Jak zmniejszyć ilość plastikowych śmieci

Wiele osób twierdzi, że plastikowe torebki zaostrzają problem śmieci. W rzeczywistości stanowią one mniej niż 1 procent wszystkich odpadów. Co jednak można jeszcze zrobić, by zmniejszyć ich ilość i zmienić myślenie ludzi o wykorzystywaniu plastikowych torebek?

Interesującym pomysłem jest umieszczanie na torebkach sloganów, które będą zachęcały do ponownego korzystania z torebek plastikowych oraz ich recyklingu.

Dobrym rozwiązaniem jest również umieszczanie pojemników do recyklingu na terenie sklepów bądź firm. Można tam wrzucać niepotrzebne torebki.

Branża, która zajmuje się odzyskiem odpadów, powinna zająć się opracowaniem większej liczby sposobów ponownego długofalowego wykorzystania niepotrzebnych torebek. Można z nich na przykład produkować ławki, pachołki, słupki drogowe bądź materiały budowlane.

Popularyzowane powinny być również inicjatywy, które zwiększają świadomość oraz edukację, jeśli chodzi o śmiecenie. Warto prowadzić ogólnokrajowe kampanie społeczne, które będą ukazywały koszty ponoszone przez społeczeństwo za zbiórkę śmieci i ich składowanie. W szkołach można korzystać z materiałów edukacyjnych, które będą uświadamiały dzieciom, jakie są zastosowania folii plastikowej.

Poza tym pomysłem godnym uwagi jest zaostrzenie kar za śmiecenie.

 

Projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com