Plastikowe torebki na wysypiskach śmieci

Często w mediach można spotkać się z informacją, że plastikowe torebki przyczyniają się do zwiększenia problemu związanego z wysypiskami śmieci. Pojawiają się zarzuty , że nie ulegają one rozpadowi lub że po rozpadzie będą wydzielać toksyczne substancje, a co za tym idzie – będą zatruwać glebę i wodę. Zarzuty te są nieprawdziwe i najczęściej wprowadzają w błąd. W rzeczywistości bowiem plastikowe torebki pełnią ważną funkcję w składowaniu odpadów, także na wysypiskach.

Większość osób pracujących przy odpadach wie, że plastikowe torebki stanowią niewielki, mniejszy niż 1 procent, wszystkich odpadów na wysypisku.

By zmienić postrzeganie torebek foliowych, warto przekonać osoby zawodowo zajmujące się gospodarką odpadami i media do aktywnego informowania i edukowania społeczeństwa na temat rzeczywistego składu odpadów. Wszystkie informacje podawane do wiadomości publicznej powinny opierać się na faktach.

Warto również zwrócić uwagę na dyrektywę Komisji Europejskiej w sprawie wysypisk, której przepisy mają zmniejszyć ilość materiałów ulegających degradacji, czyli na przykład papiery i materiałów podatnych na gnicie. Tego typu odpady stanowią największą grupę na wysypiskach i są głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych.

Należy zaznaczyć, że skupianie uwagi społeczeństwa na nieistotnych kwestiach, takich jak plastikowe torebki z supermarketów, zmniejsza prawdopodobieństwo uchwalenia ważnych przepisów, które miałyby rozwiązywać problemy ochrony środowiska zagrażające równowadze życia i następnym pokoleniom.

 

Projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com