Wpływ torebek plastikowych na przyrodę

Od czasu do czasu w mediach pojawiają się informacje, że plastikowe torebki doprowadziły do zadławienia się zwierząt morskich, na przykład wielorybów, a czasami bydła wypasanego niedaleko wysypisk śmieci.

Ryzyko takich wypadków jest jednak znikome, a nieliczne doniesienia o nich najczęściej nie są potwierdzone. Jednak pomimo małego prawdopodobieństwa wystąpienia takich zdarzeń, należy aktywnie działać na rzecz bezpiecznego oraz odpowiedzialnego usuwania wszelkich odpadów z tworzyw sztucznych. Dobrym rozwiązaniem jest też nakładanie kar na osoby, które nierozważnie wyrzucają wszelkiego typu odpady.

Warto także uczestniczyć w inicjatywach, które mają na celu zwiększenie świadomości społecznej, jeśli chodzi o zapobieganie śmieceniu.

Problem odpadów, które wpływają na zdrowie zwierząt znajdujących się niedaleko wysypisk śmieci, wymaga połączenia wysiłków podmiotów zarządzających tymi miejscami. Powinny skupić się na minimalizowaniu prawdopodobieństwa przeniesienia lekkich odpadów, właśnie takich jak torebki, przez wiatr.

Warto także zwrócić uwagę na to, by w produkcji plastikowych torebek nie wykorzystywać polimerów ulegających degradacji. Zapobiegnie to ich rozpadowi na mniejsze cząsteczki, które mogą zostać połknięte przez zwierzęta.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że plastikowa folia jest niezastąpiona w rolnictwie i uprawach. Wykorzystuje się je na przykład do tunelów polietylenowych, jako folie do kiszonek czy też do ściółkowania.

 

Projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com