Technologie biodegradowalne

Z torbami foliowymi człowiek ma dzisiaj do czynienia na każdym kroku. Są one wykorzystywane wszędzie i nie sposób nie doceniać ich użyteczności. Jednak wzrost zapotrzebowania na nie powoduje coraz większą ich produkcję, a co za tym idzie – większy problem z odpadami. Z czasem opakowanie staje się odpadem i trafia na wysypisko śmieci lub inne składowisko odpadów.

Nie jest możliwe znaczące zmniejszenie ilości opakowań foliowych. Nie można także znacząco wyeliminować przedostania się odpadów do środowiska naturalnego w postaci śmieci.

Można jednak zacząć wykorzystywać technologie, które są już dzisiaj dostępne i które są przyjazne dla środowiska. Zwrócić należy uwagę przede wszystkim na funkcjonujące dzisiaj technologie biodegradowalne. Niektóre z nich są całkowicie bezpieczne i umożliwiają wyeliminowanie zagrożenia związanego z długoletnim rozpadem odpadów z folii oraz zmniejszenie powierzchni potrzebnej do ich składowania.

Obecnie dostępne są trzy rodzaje technologii biodegradowalnych. Torby foliowe wykonane w technologii photo-degradowalnej będą reagować na światło ultrafioletowe, jednak nie degradują na wysypisku śmieci bądź w ciemnym środowisku, ponieważ nie mają jednocześnie właściwości okso-biodegradowalnych. Torby foliowe hydro-biodegradowalne najczęściej bazują na skrobi. By mógł zaistnieć proces degradacji, konieczne są wilgoć i biologicznie aktywne środowisko. Produkty te wytwarzane są w dużym stopniu z kukurydzy i innych produktów rolniczych, dlatego zawierają też dużą ilość poliestrów. Ostatnią dostępną technologią biodegradowalną jest proces oksy-biodegradowalny. Torby foliowe wykonane w tej technologii degradują w każdym środowisku. By zaistniał proces, nie jest konieczna obecność wody. Ponadto, technologia ta jest najtańsza, a zarazem silniejsza i bardziej wszechstronna niż dwie pierwsze. W czasie rozkładu uwalnia się węgiel, który staje się pożywieniem dla roślin. Torby foliowe wykonane w tej technologii są bezpieczne w kontakcie z żywnością i bezpieczne dla gleby.

 

Projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com