Stanowisko PZPTS odnośnie selekcji odpadów

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych zajął stanowisko odnośnie założeń do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Środowisko przetwórców tworzyw sztucznych w szczególności chce podwyższyć poziom selekcji i odzysku odpadów. Niekontrolowane odpady, które trafiają do środowiska, nie dają możliwości wykorzystania ich w produkcji.

Zdaniem Związku selekcja bieżących odpadów w gospodarstwach domowych powinna ograniczyć się do trzech grup: 

  • odpady tworzyw sztucznych, w tym torebek foliowych; 
  • odpady ze szkła opakowaniowego; 
  • odpady organiczne.

W systemie zarządzania odpadami niezwykle istotna jest edukacja społeczeństwa. W ocenie Związku konsumenci obecnie nie mają żadnych bodźców, by w ogóle selekcjonować odpady, a co dopiero wciąż podwyższać poziomy segregacji odpadów. Związek proponuje, by wprowadzić większe zróżnicowanie niż obecnie opłat za odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych. Dobrze by było, by opłata za odbiór śmieci nieselektywnych całkowicie pokrywała koszt segregacji poza źródłem wytworzenia.

Związek proponuje również, by udoskonalić sposób monitorowania przez operatorów zbiórki śmieci posegregowanych, by trafiały one do rejonowych instalacji jak najmniej zanieczyszczone innymi odpadami.

Odnośnie kolorów worków na odpady, Związek uważa, że powinny one być zgodne z workami stosowanymi w innych krajach unijnych.

Związek zaznacza, że z grupy odpadów tworzyw sztucznych należy wyeliminować tekstylia, buty, zabawki i długopisy, które ze względu na złożony skład tworzyw sztucznych nie nadają się do dalszego wykorzystania w recyklingu.

 

Projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com