Znak ekologiczny dla tworzyw termoplastycznych

Znak ekologiczny „E” to zastrzeżony prawnie znak zgodności Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Tym znakiem mogą być oznaczane wyroby charakteryzujące się zmniejszoną szkodliwością zdrowotną i ekologiczną, a także te, które nie zawierają produktów biobójczych, substancji chemicznych i ich mieszanin, więcej niż 0,01 procenta metali ciężkich.

Znak ekologiczny nadawany jest przez Biuro Normalizacji i Certyfikacji Wyrobów Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

Znakiem ekologicznym mogą być certyfikowane także wyroby oksydegradowalne wykonane z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Zaliczają się do nich wyroby produkowane dowolnymi technikami przetwórstwa przy wykorzystaniu prodegradantów. Mogą to być folie opakowaniowe służące do pakowania żywności, worki na odpady, torby foliowe używane w sklepach, a także opakowania sztywne.

Certyfikacja wyroby możliwa jest po spełnieniu dwóch warunków. Konieczne jest dostarczenie kompletu badań, który potwierdzi ekologiczność produktu. Następnie trzeba uregulować opłatę za certyfikację.

Znak „E” można umieszczać na produkcie lub opakowaniu zbiorczym. Musi on być zgodny z opublikowaną przez IIMPiB formą graficzną. Jest on ważny wraz z certyfikatem.

 

Projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com