IIMPiB bada wyroby oksybiodegradowalne

Proces oksydegradacji polega na degradacji tworzyw polimerowych, w tym toreb foliowych, mającej miejsce w naturalnym środowisku w obecności tlenu. Reakcja przyspieszana jest przez światło ultrafioletowe oraz temperaturę. Końcowym produktem rozpadu są dwutlenek węgla, woda i biomasa. Tworzywo oksydegradowalne posiada dodatek prodegradanta, który przyspiesza degradację wyrobu.

Wyroby oksydegradowalne zostały uznane przez Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników za spełniające kryteria, które pozwalają na przyznawanie znaku ekologicznego „E”. Wymagania dotyczą wyrobów, które wytwarzane są dowolnymi technikami przetwórstwa z dodatkiem prodegradantów, jak na przykład folia opakowaniowa czy torby foliowe wykorzystywane w marketach.

Instytut podjął taką decyzję, biorąc pod uwagę informacje, z jakiego tworzywa wykonano dany wyrób, oświadczenie o nieobecności w wyrobie produktów biobójczych, informacje o przeznaczeniu wyrobu i deklarowanym czasie wykorzystania wyrobu. Ponadto, sprawdzane były badania szczegółowe mówiące o zawartości metali ciężkich, a także stopień destrukcji pod wpływem starzenia termicznego.

Kryteria, które Instytut sprawdza przy nadawaniu znaku ekologicznego, bazują na wiedzy i długoletnim doświadczeniu, jeśli chodzi o badania wyrobów polimerowych, czyli folii do kontaktu z żywnością, toreb foliowych czy folii rolniczej.

 

Projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com