Kompostowane torby handlowe

Jednym z rodzajów toreb handlowych są torby, które zostały wyprodukowane z polimerów biodegradowalnych. Polimery te charakteryzują się dużą wrażliwością na działanie enzymów wytwarzanych przez bakterie oraz grzyby. Końcowymi produktami biodegradacji tworzywa polimerowego są biomasa, czyli kompost, oraz woda i gazy, a także: dla warunków tlenowych – dwutlenek węgla, a dla warunków beztlenowych – metan.

Na rynkach światowych dostępnych jest już wiele rodzajów polimerów biodegradowalnych. Jednak największe znaczenie mają te polimery, które zostały wyprodukowane z surowców odnawialnych. Jest to spowodowane wymaganiami ochrony środowiska, wyczerpywaniem się ropy naftowej oraz zwiększających się ograniczeń w jej wydobyciu.

Norma EN 13432:2000 wprowadziła cykl badań opakowań biodegradowalnych, którego zadaniem jest ocenianie ich przydatności do kompostowania. Konieczne jest jednak wprowadzenie systemów, które będą potwierdzały spełnienie konkretnych wymagań. W wielu krajach odbywa się to za pomocą przyznawania certyfikatów. Taki system funkcjonuje między innymi w Niemczech. Opakowania, którym zostały wyróżnione certyfikatem, są oznaczane specjalnym znakiem, który mówi, że mogą one być poddawane kompostowaniu.

W Polsce certyfikaty przyznawać może Centrum Certyfikacji w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Opakowań w Warszawie.

 

Projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com