Torby konwencjonalne vs torby ekologiczne

Ekologiczne i ekonomiczne kryteria oceny. Ażeby oszacować wpływ toreb handlowych na środowisko, należy wziąć pod uwagę cały proces ich „żywotności” - począwszy od produkcji, na utylizacji skończywszy. W tym celu stosuje się Life Cycle Assesment, narzędzie wykorzystujące do oceny różnego rodzaju programy pozwalające oszacować oddziaływanie toreb handlowych na kwestie takie jak:
zużycie zasobów naturalnych, wody, energii, zanieczyszczenia powietrza i gleby, zakwaszenie i eutrofizację wód, zdrowie człowieka, równowagę ekosystemów. Najbardziej istotny dla ww. poruszanych kwestii jest ostatni etap istnienia torby dotyczący jej utylizacji. W związku z tym, bez wątpienia torby konwencjonalne wykonane z ciężko rozkładających się materiałów przegrywają w przedbiegach z torbami ekologicznymi. Te, z łatwością można poddać procesowi odzysku, np. recyklingowi czy odzyskowi energii. Jeśli chodzi o czynnik ekonomiczny, w tym przypadku również torby ekologiczne zostawiają w tyle torby tradycyjne. Co roku produkuje się ok. 3,4 mln mg toreb foliowych,spośród których zaledwie 10% jest poddawana procesowi odzysku, co wskazuje na duży stopień zmarnowania surowca.

 

Projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com