Zielone światło dla toreb foliowych

Torebki foliowe są w Polsce okryte złą chwałą. W przestrzeni publicznej popularne są, skierowane przeciw foliówkom, kampanie głoszące ich zagrożenie dla środowiska naturalnego. Jednak wbrew obiegowym opiniom, torebki foliowe mogą być produkowane w sposób przyjazny dla natury. Kluczowe pojęcia w tym przypadku to d2w i oksy-biodegradacja. Technologia d2w to nowatorska metoda recyklingu tworzyw sztucznych, która czyni z nich materiały nieszkodliwe dla środowiska. D2w to dodatki do polietylenu i polipropylenu, które przyspieszają rozkład torebek. Oksy-biodegradacja jest procesem, który poprzez procesy utleniania i rozpadu na poziomie cząsteczkowym i pod wpływem działania czynników fizycznych (np. temperatury czy ciśnienia), prowadzi do rozpadu materiału. Pod wpływem rozpadu powstają małe utlenione cząsteczki, które w procesie bioasymilacji ulegają biodegradacji.  W ostatnich latach coraz bardzie popularne stają się rozwiązania biodegradowalne. Dzieje się to zarówno na terenie Unii Europejskiej jak również w USA czy w Japonii. Jest to wyjście atrakcyjne nie tylko ze względów ekologicznych, ale powoli również ekonomicznych – wzrost popytu na biodegradowalne torby obniża bowiem koszty ich produkcji.

 

Projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com