Polacy segregują odpady

Z badań TNS OBOP przeprowadzonych w maju tego roku na zlecenie Fundacji ProKarton wynika, że Polacy coraz chętniej segregują odpady.
Segregacja odpadów – jak wygląda sytuacja?
Z danych statystycznych wynika, że Polak produkuje przeciętnie ponad 330 kg odpadów komunalnych, co w porównaniu do średniej europejskiej (524 kg) wygląda imponująco. Jednak jeśli weźmiemy na tapetę temat recyklingu, sytuacja nie przedstawia się już tak kolorowo. W Polsce z wyrzuconych śmieci (np. torebek foliowych) odzyskuje się i ponownie przetwarza zaledwie 20% z nich. Blado wypadamy przy krajach takich jak Niemcy czy Belgia, gdzie odsetek ów jest niemal trzykrotnie wyższy. Należy jednak zaznaczyć, że sytuacja w Polsce znacząco poprawiła się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Coraz mniej torebek foliowych i innych odpadów trafia na wysypiska śmieci – segregacja weszła Polakom w krew!

Segregacyjna mapa Polski
Jak wynika z przeprowadzonych badań, najchętniej segreguje się śmieci w południowych i zachodnich regionach Polski. Tu odsetek proekologicznych zachowań odnotowuje się u ok. 80% badanych. Jeśli zaś chodzi o resztę Polski, deklaruje je ok. trzy czwarte mieszkańców. Ponad połowa Polaków twierdzi, że regularnie segreguje śmieci, a ok. 20% robi to raz na jakiś czas. Z badań wynika jednak, że wciąż jest spore zapotrzebowanie na działania w obszarze krzewienia segregacyjnych nawyków. Warto również zapoznawać Polakom z szerokim spektrum możliwości, które daje np. ponowne wykorzystanie torebek foliowych, o czym pisaliśmy w jednym z naszych artykułów.

 

Projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com