Obieg zamknięty remedium na problemy z odpadami?

Komisja Europejska (KE) po raz drugi podnosi temat dotyczący pakietu ws. gospodarki o obiegu zamkniętym. Zamknięcie obiegu cyklu życia produktów przy zwiększonym recyklingu ma zaowocować wieloma korzyściami. Czy tym razem uda się wdrożyć plan? Komisja Europejska i jej propozycje Komisja Europejska zakłada, że recykling odpadów ma do 2013 roku wynieść 65%, czyli o 5 % mniej niż w poprzednim projekcie. Obniżony został również cel odnoszący się do celów recyklingowych – ma być on na poziomie 75% (w poprzednim planie wynosił 80% z opakowań takich jak plastik czy papier ). W opinii Komisji Europejskiej gospodarka powinna porzucić model linearny opierający się na trzech etapach: produkcji, zużyciu i wyrzuceniu. Model ten powinien być zastąpiony modelem obiegu zamkniętego, w którym odpady powracają do obiegu w ramach recyklingu czyniąc oszczędności i korzyści na wielu polach. KE zapewnia, że dzięki modelowi obiegu zamkniętego istnieje duża szansa na stworzenie nowych miejsc pracy w Europie. Ponadto minimalizować on będzie marnotrawstwo racjonalizując wykorzystanie zasobów. Efektem wprowadzenia obiegu zamkniętego ma być również zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o ok. 500 mln ton do 2035 roku.

 

Projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com